021-88580036

سرمایه گذاری

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین طب کارون از ابتدای ساخت ابر پروژه بیمارستانی کشور، بیمارستان آتیه غرب که در 35 طبقه با زیر بنای ١٨٣٠٠٠ مترمربع بنا گردیده شروع به سرمایه گذاری نمود و همچنان به خرید سهام پروژه مذکور ادامه می دهد.