021-88580036
بدن و مغز چگونه با درد مزمن مقابله می کنند؟

بدن و مغز چگونه با درد مزمن مقابله می کنند؟

توسط: آرمین طب 1401/07/18

درد مزمن، یک فرآیند بیماری پیچیده است که محققان تازه شروع به درک محرک های آن کرده اند .این موضوع اخیراً به عنوان یک وضعیت پزشکی به خودی خود شناخته شده است. اما زندگی با درد مزمن چه احساسی دارد؟ دردناک، کسل کننده، جویدن، سوزان، تیز، تیراندازی، سوراخ کردن…اینها تنها برخی از کلماتی است که مردم برای توصیف درد خود استفاده می کنند. درد مزمن دردی طولانی مدت است که فراتر از دوره بهبودی...